ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ฆ้องวงเล็ก article

ฆ้องวงเล็ก ลูกฆ้องทำจากทองเหลืองเนื้อดี เสียงใส กังวาน ร้านฆ้องใช้หวายขนาดใหญ่ให้แข็งแรงทนทาน หนังผูกลูกฆ้องใช้หนังเรียดอย่างหนา ราคาเพียงวงละ 19,500 บาท พร้อมไม้ตี 2 คู่ (ฆ้องวงใหญ่และฆ้องวงเล็กราคาเท่ากัน) รับรองว่าเสียงดีและสวย เห็นแล้วต้องชอบ  ร้านหวายมาตรฐาน (ไม่ทำสี) ราคาวงละ 16,800 บาท
เครื่องตีและเครื่องเป่า

ขลุ่ยเพียงออ แกะสลักลายไทยประยุกต์ article
ขิมสายสแตนเลส article
ระนาดเอก ผืนไม้ชิงชัน article
ระนาดทุ้ม ผืนไม้ไผ่บง article
ขลุ่ยพีวีซี article
ขิมผีเสื้อไม้สัก article
ขิมผีเสื้อไม้ขนุน article
ขิมคางหมู 9 หย่อง article
ขิมคางหมู 11 หย่อง
ฆ้องวงใหญ่ article
ขลุ่ยเพียงออไม้ชิงชัน article
ขลุ่ยเพียงออทำจากไม้หายาก
ปี่นอก article
ปี่ใน article
ปี่ชวา article
ปี่มอญ article
ระนาดทุ้มรางทอง article
ระนาดเอกรางทอง article
รางระนาดทุ้ม article
รางระนาดเอก articledot
สินค้าเครื่องดนตรีไทย
dot
bulletประเภทเครื่องดีด และ เครื่องสี เช่น จะเข้ ซอด้วง ซออู้
bulletประเภทเครื่องตี และ เครื่องเป่า เช่น ขิม ระนาด ฆ้องวง ขลุ่ย ปี่
bulletเครื่องประกอบจังหวะ อาทิ กลองแขก โทนรำมะนา ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง
dot
สินค้าเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
dot
bulletเครื่องดนตรีภาคอีสาน และภาคเหนือ
dot
อังกะลุง
dot
bulletอังกะลุง
dot
อุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย
dot
bulletอุปรณ์เครื่องดนตรีไทย
dot
เครื่องดนตรีสากล
dot
bulletไวโอลิน และเครื่องพาเหรด
dot
คุณลักษณะของเครื่องดนตรีไทย และวงดนตรีไทย
dot
bulletคุณลักษณะของเครื่องดนตรีไทย
bulletลักษณะของวงดนตรีไทย
dot
เครื่องดนตรีสำหรับอนุบาล
dot
bulletเครื่องดนตรีชั้นอนุบาล
dot
Newsletter

dot
bulletสำหรับสถานศึกษา/สั่งซื้อปริมาณมาก
ตรวจสอบสถานะสินค้า...ได้ที่นี่ครับ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.