ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การจัดวงอังกะลุง article

วงอังกะลุง สามารถแบ่งตามการประสมวงได้ 3 ประเภทคือ

 

 

 

 

 

1. วงอังกะลุงวงเล็ก (วงเริ่มต้น) ประกอบด้วย 

 

        - อังกะลุง ชุด 7 คู่เสียง (14 ตับ) จำนวน 1 ชุด

        - กลองแขก  จำนวน 1 คู่

        - ฉิ่ง  จำนวน 1 คู่

        - ฉาบเล็ก  จำนวน 1 คู่

        - กรับ  จำนวน 1 คู่

        - โหม่ง 3 ใบ  จำนวน 1 ชุด หรือโหม่งใบเดียว จำนวน 1 ชุด

 

2. วงอังกะลุงเครื่องคู่ ประกอบด้วย 

 

          - อังกะลุง ชุด 7 คู่เสียง (14 ตับ) จำนวน 2 ชุด  เท่ากับมีจำนวนอังกะลุง จำนวน 28 ตับ

 

        - กลองแขก  จำนวน 1 คู่

        - ฉิ่ง  จำนวน 1 คู่

        - ฉาบเล็ก  จำนวน 1 คู่

        - กรับ  จำนวน 1 คู่

        - โหม่ง 3 ใบ  จำนวน 1 ชุด หรือโหม่งใบเดียว จำนวน 1 ชุด

 

 

3. วงอังกะลุงวงใหญ่ ประกอบด้วย 

 

          - อังกะลุง ชุด 7 คู่เสียง (14 ตับ) จำนวน 4 ชุด  เท่ากับมีจำนวนอังกะลุง จำนวน 56 ตับ

         - กลองแขก  จำนวน 1 คู่

        - ฉิ่ง  จำนวน 1 คู่

        - ฉาบเล็ก  จำนวน 1 คู่

        - กรับ  จำนวน 1 คู่

        - โหม่ง 3 ใบ  จำนวน 1 ชุด หรือโหม่งใบเดียว จำนวน 1 ชุด

 

 

 การเก็บรักษา และการดูแลอังกะลุง

อังกะลุงทำจากไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติ จึงมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการใช้งาน เพื่อให้อังกะลุงมีการใช้งานที่ยาวนาน ทางร้านจึงมีข้อแนะนำดังนี้ครับ

1. อย่าให้กระบอกของอังกะลุงล้มกระทบพื้นบ่อยๆ ควรวางพิงให้มั่นคง หรือวางนอนราบกับพื้นตามตำแหน่งผู้บรรเลง

2. ควรเก็บเรียงอังกะลุงตามลำดับเสียง เพื่อง่ายและสะดวกต่อการหยิบมาใช้งาน หากมีภาชนะเช่นกล่องหรือลัง ขนาดที่เหมาะสมกับจำนวนอังกะลุง สามารถนำมาใช้จัดเก็บอังกะลุงได้

3. ควรฉีดพ่นยากันมอด อย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันมอดไม้ไผ่ไม่ให้มากินเนื้อไม้ ถึงแม้ในกระบวนการผลิตจะผ่านการทาน้ำยากันมอดแล้วก็ตาม

4.ควรให้ผู้เล่นสำรวจอังกะลุงของตนเองว่ากระบอกไม้ไผ่เกิดการลานของไม้หรือไม่ โดยส่วนใหญ่จะเริ่มเกิดบริเวณข้อไม้ไผ่ อันมีสาเหตุจากอายุของไม้ที่แห้งขึ้น รวมถึงสภาพแวดล้อม อากาศที่ร้อนหรือแห้งมากๆ หากมีการแตกร้าว ให้ใช้กาวร้อนสำหรับงานไม้หยอดตรงรอยร้าวหรือรอยแตกรานของไม้ เพื่อเป็นการหยุดไม่ให้รอยนั้นแตกลานเพิ่มต่อไป และยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

 
อังกะลุง

อังกะลุงไม้ไผ่ลายธรรมชาติ article
อังกะลุงราว articledot
สินค้าเครื่องดนตรีไทย
dot
bulletประเภทเครื่องดีด และ เครื่องสี เช่น จะเข้ ซอด้วง ซออู้
bulletประเภทเครื่องตี และ เครื่องเป่า เช่น ขิม ระนาด ฆ้องวง ขลุ่ย ปี่
bulletเครื่องประกอบจังหวะ อาทิ กลองแขก โทนรำมะนา ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง
dot
สินค้าเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
dot
bulletเครื่องดนตรีภาคอีสาน และภาคเหนือ
dot
อังกะลุง
dot
bulletอังกะลุง
dot
อุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย
dot
bulletอุปรณ์เครื่องดนตรีไทย
dot
เครื่องดนตรีสากล
dot
bulletไวโอลิน และเครื่องพาเหรด
dot
คุณลักษณะของเครื่องดนตรีไทย และวงดนตรีไทย
dot
bulletคุณลักษณะของเครื่องดนตรีไทย
bulletลักษณะของวงดนตรีไทย
dot
เครื่องดนตรีสำหรับอนุบาล
dot
bulletเครื่องดนตรีชั้นอนุบาล
dot
Newsletter

dot
bulletสำหรับสถานศึกษา/สั่งซื้อปริมาณมาก
ตรวจสอบสถานะสินค้า...ได้ที่นี่ครับ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.